Návštěvní doba

1. Jižní zámek A (základní okruh)

Není vypsán žádný termín

Základní prohlídkový okruh nabízí pohled do reprezentačních prostor aristokratické rodiny v rovině jedné, v druhé pak ukazuje soukromé pokoje služebného personálu. Mapuje životní styl obyvatel zámku od počátku 19. století až do poloviny 20. století. Z reprezentativních a...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

2. Severní zámek B (základní okruh)

Není vypsán žádný termín

Prohlídkový okruh vede privátními prostorami, v nichž byla obnovena původní výmalba, nástropní tapeta, parkety i kachlová kamna. Dochované a rekonstruované prvky navozují atmosféru z dob posledních majitelů zámku – Blücherů z Wahlstattu. S respektem k původnímu funkčnímu...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

3. Oranžérie s okrasnou zahradou C

Není vypsán žádný termín

Zámecká novoklasicistní oranžerie z let 1825 až 1826 se nachází sto metrů od zámku. K elegantními přízemnímu objektu s vysokými okny přiléhal rozlehlý parter, ve kterém byly letněny citrusové dřeviny, vavřínové a palmové stromy, ale i další cizokrajná a domácí...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

4. Teplo domova: technické zázemí raduňského zámku

Není vypsán žádný termín

Prohlídkový okruh představuje adaptaci letního aristokratického sídla v moderní a celoročně obývanou rezidenci. Vede do prostor mansard vestavěných na počátku 20. století, dále do půdních prostor i suterénu. Technické zázemí situované právě do suterénu umožnilo...

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu